Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011
  Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ năm, 02 Tháng 6 2011 21:59

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM

  TRUNG TÂM GDTX Q.TÂN BÌNH

  Số :    /BC-GDTX

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

  Tân Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2011

  BÁO CÁO TỔNG KẾT

  Năm học: 2010 – 2011

  I / ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1 /Thuận lợi

  a/ Được sự quan tâm của Quận ủy - UBND Tân Bình, sự hỗ trợ của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận và sự phối hợp tốt giữa các ban ngành đối với hoạt động của Trung tâm .

  b/ Có sự chỉ đạo sâu sát, thống nhất về mọi mặt của Phòng ban thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt làphòng GDTX.

  c/ Đa số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm có kinh nghiệm tâm huyết động cuả ngành học GDTX .

  2/  Khó khăn

  a/ Đời sống xã hội biến động ảnh hưởng đến đội ngũ giáo viên, công nhân viên do thu nhập hàng tháng ở Trung tâm không cao so với ngành học nên việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyênmôn  gặp những khó khăn nhất định.

  b/Trung tâm đang tiến hành xây dựng mở rộng nên việc dạy và học cũng gặp khó khăn nhất định.

  II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  1. Công tác giáo dục chính trị trong đội ngũgiáo viên và học viên

  - Triển khai công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về GD – ĐT cho cán bộquản lý, giáo viên, học viên. Thực hiện chủ đề năm học “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nângcao chất lượng giáo dục” ( Bộ Giáo dục & Đào tạo ); “Nămhọc tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiếnhội nhập quốc tế”. Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nhà trường theo tinh thần thông báo 242-TB/TW của Bộ Chính trị; từng bước hình thành một nền giáo dục và đào tạo tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh. (Sở Giáo dục & Đào tạo ).

  Tiếp tục  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"- “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học, sáng tạo". Xâydựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cựctích cực phòng chống bạo lực học đường. Giáo dục học viên sống có trách nhiệm, trung thực, có lý tưởng, trítuệ, có ý chí khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống, có lòng yêu nước, yêu kính ông bà, thầy cô, cha mẹ và hòa nhã với bạn bè.

  Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  1.1. Huy động và duy trì sĩ số học viên

  a. Công tác huy động học viên và duy trì sĩ số học viên

  Qui mô phát triển so với đầu năm học tháng 9/2010 và tháng 5/2011


  Tổng số lớp

  Tổng số học viên

  Tháng 9/10

  50 ( cấp 2 : 11 ; cấp 3 : 39 )

  2668 ( cấp 2 : 500 )

            cấp3 : 2168 ) 

  Tháng 5/11

  52 ( cấp 2 : 09 ) ; cấp 3 : 43 )

  2495  ( cấp 2 : :321 )

             cấp 3 : 2147  )

  b. Độ tuổi trong từng cấp học ( 15-18, 19-21, 21 trở lên ) : Kèm phụ lục

  c. Duy trì sĩ số học viên đến cuối năm tỷ lệ  93.5 % ( năm 2009-2010: 89.3 % )

  - Số học viên bỏ học: 173

  - Nhận định: tỷ lệ duy trì sĩ số giảm so với năm học cũ. Lý do Trung tâm có biện pháp động viên, phối hợp tích cực với phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt nhất để học viên trở lại trường lớp….

  1.2. Chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

  Trong năm học 2010-2011 công tác CMC–PCGD đã tiếp tục  điều tra thống kê phân loại trình độ và triển khai công tác CMC – GDTTSKBC  cho các đối tượng trong diện (kể cả tạm trú).

  Đối với đối tượng từ 15 đến 35 tuổi và trên35 đến 60  tuổi, trung tâm tiếp vận độngra học lớp 4, lớp 5 theo chương trình GDTTSKBC để tránh tái mù chữ.

  Trung tâm đã phối hợp với các phường và Phòng giáo dục & đào tạo trong việc quản lý, cấp kinh phí, miễn giảm khoản đóng góp cho các đối tượng PCGD THCS, THPT. Hình thức học  được thực hiện bằng cách ghép với các lớp BTVH tại trung tâm (cấp II & III).

  - Số người đang theo học XMC : 83 học viên/ 12 lớp

  - Số họcviên GDTTSKBC : 200 học viên / 12 lớp (ghép với phổ cập)

  - Số người được xóa trong năm : 83 (Mức 1: 25 ; Mức 2: 29 ; Mức 3: 29)

  - Tỷ lệ ngườibiết chữ 15 – 35 : 109.476 ( 99.92%)

  - Số phường, xã đạt chuẩn XMC : 15/15 phường.

  1.3. Chất lượng đào tạo ( phụ lục thống kê Học lực – Hạnh kiểm cả năm )

  a./ Đánh giá chất lượng học tập của họcviên lớp 12 :

  Thống kê điểm số thi học kỳ II trên trungbình : Lý 77 % ( năm học 2009-2010 :49%% ), Sinh 71% ( 83%); Văn 65% (76%% ), Địa 58% (39%% ), Sử 56% (44%% ), Toán 45% (35%% ), 

  Nhận xét so với HKI : Các môn tỷ lệ điểm :Lý tăng 28% ; Sử tăng 12% ; Địa tăng 19%, Toán tăng 10% ;  Văn giảm12% ; Sinh giảm 12% sovới tỷ lệ năm học 2009-2010.

  b./ Đánh giá học lực cả năm  của học viên: 32% ( năm 2009-2010 có 37 % ) khối lớp có tỷ lệ học lực dưới TB, trong đóđáng lưu ý vẫn tập trung chủ yếu vào các lớp khối 10 .

  Tỷ lệ học lực cả năm  : Giỏi : 1.9%( 2009-2010: 1.7% ) - Khá 14.0 % ( 16.6% )  - TB: 52.0% ( 44.7% ) -  Yếu : 29.0% (29.4%) và Kém : 3.0 % ( 7.6% ).

  - Phân tích nguyên nhân  :

  Đối với lớp 12: trình độ tiếp thu của học viên có hạn chế, ý thức học tập chưa cao ở một số học viên; các thầy cô giáo chưa xoáy trọng tâm bài giảng chủ yếu, nhất là ở các môn thi tốt nghiệp giáo viên xiết điểm.

  Đối với các lớp khác :Tỷ lệ học sinh có học lực trung bình, khá tăng, học sinh kém giảm 4.6%. Nhìn chung, so với năm cũ, trình độ học lực cótăng, số học sinh yếu kém giảm 7% so với năm cũ. Điều này là một biểu hiện đáng phấn khởi, khả quan đối với trung tâm.

  c./ Giải pháp đề xuất nhằm mục đích nâng cao chấtlượng :

  - Tiếp tục củng cố hoạt động tổ chuyên môn.Thống nhất trọng tâm bài giảng ( nhất là đối với những bài mới ). Thực hiện đềcương bài giảng, thống nhất nội dung giảng dạy trong từng tổ bộ môn. Đẩy mạnh hoạt động thao giảng, chuyên đề trong cụm , trọng tâm xoáy những bài khó dạy.Tăng cường dự giờ giảng dạy trong cùng tổ khối, dự giờ của BGĐ để rút kinhnghiệm .

  - Tiếp tục tăng tiết  trong chính khóa, tổ chức phụ cho học viênyếu kém ( khối 12 ) nhằm chấn chỉnh lại kiến thức cho học viên.Tăng cường truybài đối với học viên lớp 12 vào các ngày thứ bảy và chủ nhật qua phong trào “Bông hoa điểm mườ"

  - Thực hiện tăng khen thưởng đối với cáclớp, đánh giá qua chất lượng giảng dạy và kết quả từ học sinh (số học sinh giỏi) trong đó có quan tâm ưu tiên cho khối 12.

  d./ Chuyên cần, đạo dức của học viên ( kèm thống kê số liệu )

  1.4. Việcthực hiện chương trình, sách giáo khoa, đổi mới PPDH, kiểm tra và đánh giá

  a./ Việc thực hiện chương trình sách giáokhoa :

  - Đồ dùng dạy học: Cùng với ngân sách do Sở GD&ĐT cấp (100.000.000đ ), Trung tâm đã đầu tư nhiềucho việc bổ sung, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, tranh ảnh, sách tham khảo.

   Tổngsố tiền trang bị sách giáo khoa, sách giáo viên và thiết bị đồ dùng dạyhọc  trong  năm học 2010-2011  là : 10.500.000 đ

  b./ Đánh giá việc đổi mới PPGD, sử dụng ĐDDH,sinh hoạt tổ chuyên môn

  - Số tiết THTN ( các môn L – H – SV ) : Hóa (44 tiết ) – SV ( 18 tiết ). Lưu ý : học kỳ I + tháng 1-2-3 / 2011 không tiến hành THTN vì trung tâm xây dựng.

  Số tiết sử dụng ĐDDH, đổi mới PPGD :  1329 tiết

  - Sinh hoạt tổ mỗi tháng 01 lần. Nội dung đảm bảo chất lượng, đi sâu vào chuyên môn như: thực hiện kế hoạch chuyên môn, thống nhất phân phối chương trình ( nhấtlà  lớp 10-11-12) theo thực tế các khóa học.

  - Tăng cường dự giờ thăm lớp trong năm học: 451 tiết dự giờ đồng nghiệp. Trong đó BGĐ dự 37 tiết, giáo viên dự 414 tiết. (xếp loại  631 tiết / A  và 62 tiết / B và 20 tiết C).

  - Có 65 giáo viên đăng ký tiết dạy tốt trên 65 giáo viên đạt 100%. Xếp loại : 53tiết loại A – 12 tiết loại B.

  - Tổ chức 07 chuyên đề, thao giảng ở Trung Tâm theo quy ước thi đua: “Ứngdụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh ở TTGDTX", "Ôntập văn 12", “Những chức năng nâng cao trong sử dụng Email", “Đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với thực tiển môn vật lý", “Ứng dụng THTN vào giải bài tập xác định chất, phân biệt chất",“Giáo dục sức khỏe sinh sản, kỷ năng sống”, Ứng dụng CNTT - sử dụng bản đồ trong dạy học môn Lịch sử" ...

  Các chuyên đề thao giảng đạt hiệu quả cao ,giáo viên có thể vận dụng trong từng môn học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy.

  2. Đa dạng hóa các hoạt động của TTGDTX

  a./ Lớp ngoại ngữ: Đưa vào giảng dạy từ lớp 6 – 11. Tạo điều kiện để học viên dự thi bằng A . Kết quả có 11 / 27 học viên dự thi và đạt kết quả A ( 41.0% ).

  b./ Lớp Tin học: 1112 học viên / 40 lớp chính khóa và 50 học viên /02 lớp tự do thi cấp độ A. Kết quả tổng hợp dự thi bằng A tin học trong năm :269/ 337 học viên ( 80.2 % ).

  c./ Lớp liên kết : hình thành và chuẩn bị phối hợp đào tạo với các trường Trung cấp Đạ Việt, Cao đẳng tài nguyên – Môi , Cao đẳng nghề ,Viện công nghệ thông tin…

  d./ Số lượng TTHTCĐ hiện có: 15/15 phường.

  Nội dung hoạt động: Mở các lớp xóa mù chữ , giáo dục sau khi biết chữ,dạy Tin học, ngoại ngữ, hướng nghiệp….. Tổ chức báo cáo thời sự, thảo luận cácchương trình địa phương. Xây dựng kế hoạch giúp nhân dân thoát nghèo, tổ chứclớp học chuyên đề, phổ biến giáo dục về Y tế, dân số, bảo vệ môi trường…

  3. Độingũ

  - Tổng số Cán bộ - Giáo viên- CNV: 89 

  * BGĐ: 03 

  * Giáo viên: 64  .

  Trong đó :

            a/ Định biên: 47

            b/ Hợp đồng:   30       

            c/ Thỉnh giảng: 12

  * CB-CNV : 20

  - Đánh giá tay nghề giáo viên hiệnnay:

  Xếp loại, đánh giávề chuyên môn : Giỏi ( 55% ) – Khá ( 31% ) – TB ( 14% ).

  Nhận xét :

  + số giáo viên có tay nghề giỏi cao củaTrung tâm trong năm học 2010-2011 khá đều tay, số giáo viên thỉnh giảng có ý thức gắn bó với Trung tâm. Đối với các giáo viên hợp đồng, trong kế hoạch nămhọc 2011 – 2012, Trung tâm sẽ liên hệ và đề nghị nhận về giảng dạy thông qua xét tuyển công chức của Sở GD&ĐT.

  + 10 giáo viên biên chế mới tuyển trong năm kết quả giảng dạy khá vững.

  4. Tình hình cơ sở vật chất – Thực hành thínghiệm – Phòng chức năng

  a./ Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiệnnay :

  Hiện tại Trung tâm đã hoàn thành xây dựng mở rộng dãy mới với 14 phòng học và các phòng chức năng. Năm học 2010-2011, do xây dựng, hoạt động giảng dạy phải ở 02 nơi (TTGDTX và trường cấp I Lê thịHồng Gấm ) khiến tâm lý người dạy và sự tiếp thu của người học đều có ảnh hưởngnhất định.

  Dãy phòng học cũ đang cải tạo, dự tính đến cuối tháng 6/2011 hoàn thành. Năn học 2011-2012 Trung tâm GDTX Tân Bình hoàn chỉnh sẽ có 27 phòng học đúng chuẩn và các phòng hỗ trợ học tập, giảng dạy.

  b./ Nội dung và kết quả hoạt động các phòngbộ môn :

  Do Trung tâm đang xây dựng, nên năm học 2010-2011 các tổ chuyên môn thực hiện hoạt động chuyên môn chủ yếu trên lớp học. Hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng đúng yêu cầu giảng dạy, nâng cao chấtlượng đào tạo.

  5. Các phong trào chuyên môn – nghiệp vụ :

  Trong năm học 2010-2011, Trung tâm tiếp tục thực hiện phong trào “Ngôi sao điểm mười" nhằm có biện pháp  ôn tập thi tốt nghiệp THPT các học viên lớp12. Trung tâm cũng phối hợp với các trường ĐH-CĐ-TCCN tư vấn mùa thi.Hưởng ứngtích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ ChíMinh".

  Các phong trào chuyên môn, nghiệp vụ chủyếu xoáy vào phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. sử dụng giáo án điện tử vào bài giảng ở tất cả các môn. Đây là điểm mạnh của Trung tâm ,nhất là việc sử dụng giáo án đổi mới E.Learning tạo hiệu ứng cao và sự thích thú cho người học.

  *  Hoạt động cụm chuyên môn (cụm 4) :

  - Có kế hoạch hoạt động cụm chuyên môn,phân công phân nhiệm cụ thể. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa cáctrung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ của các đơn vị.

  - Trong năm học,Trung tâm đã tham gia và tổchức các 7 chuyên đề thao giảng trong cụm; tổ chức 01 chuyên đềVN-TDTT thi đấu giao hữu thể thao văn nghệ của giáo viên các trường trong cụmtại TTGDTX Tân Phú  nhân dịp mừng Xuân2011  huy động được 5/5 đơn vị thuộc cụmtham gia.

  6./ Kết quả cuối năm :

  a/ Học viên :

  + Thi giải toán nhanh bằng máy tính casio :02 đạt giải cấp thành phố ( 01 giải nhì, 01 giải ba) và02 được cử tham gia đội tuyển thành phố dự thi cấp khu vực. Kết quả : 02học viên đạt giải cấp khu vực  (02 giải ba )

  + 13 học viên giỏi cấp thành phố.

            + 28 học viên xếp loại giỏi toàn diện cuối năm ( năm học 2009-2010 có 21 ).

            + 247 học viên tiên tiến ( năm học 2009-2010243 học viên ).

            + 04 lớp xuất sắc.

            + 05 lớp tiên tiến về học tập và phong trào

  + Kết quả thi TN.BTTHPT 6/ 2011 : chưa có kết quả

                          TN.BTTHCS:  Khóa tháng 12/2010 : 63/70 ( 90.0% )

                                                    Khóa tháng 5/2011    :  76/91( 83.5% )

  b/ Giáo viên :

  + Thanh kiểm tra chuyên môn:

  - Có kế hoạch công tác thanh kiểm trachuyên môn, được triển khai ngay từ đầu năm học. Tăng cả về số lượng lẫn chất lượng

  Kết quả:

  -        Thanhtra toàn diện của TT :13 giáo viên ( 06 giỏi, 05 khá, 02 TB ).

  -        Thanhtra chuyên đề : 14 giáo viên (12tốt – 02 khá  ). 

  -        Côngtác chủ nhiệm : 26 giáo viên ( 26 tốt,  10 khá )

  -        Thanhtra toàn diện Sở Giáo dục : 03 GV ( 02 giỏi – 01 khá ).

  Trung tâm có kế hoạch cụ thể về công tácthi đua. Hàng năm tổ chức 02 đợt thi đua bám sát các tiêu chuẩn qui định của Bộ, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, cóthang điểm thi đua cụ thể, đảm bảo qui trình xét thi đua đúng qui định, côngkhai dân chủ. Có tổng kết khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua trongtrung tâm theo từng đợt. Kết quả cụ thể cuối năm học như sau :

  a/ Học viên :

            * Tỷ lệ học lực cả năm : Giỏi : 28 ( 2.0% ) - Khá 198( 14% ) - TB : 748 ( 52% ) -  Yếu : 422( 29%) và Kém : 44 (3 % ).

  * Tỷ lệ hạnh cảnăm : Tốt : 628 (  52% ) - Khá 514 % ( 39% ) - TB : 121 (  9% )

  + Thi giải toán nhanh bằng máy tính casio :02 đạt giải cấp thành phố ( 01 giải nhì, 01 giải ba) và02 được cử tham gia đội tuyển thành phố dự thi cấp khu vực. Kết quả : 02học viên đạt giải cấp khu vực  (02 giải ba )

  + 13học viên giỏi cấp thành phố các bộ môn.

            +28 học viên xếp loại giỏi toàn diện cuối năm.

            +279 học viên tiên tiến.

            +04 lớp xuất sắc.

            +05 lớp tiên tiến về học tập và phong trào

  + Kết quả thi TN.BTTHPT 6/ 2010 : chưa cókết quả

                          TN.BTTHCS : Khóa tháng 12/2010 : 80/94 ( 85.0% )

                                              Khóa tháng 5/2011    : 75/9795 ( 95.5% )

  b/ Giáo viên :

  + Thanh kiểm tra chuyên môn:

  - Có kế hoạch công tác thanh kiểm tra chuyên môn, được triển khai ngay từ đầu năm học. Tăng cả về số lượng lẫn chất lượng

  Kết quả:

  - Thanh tra toàn diện của TT: 22 giáo viên ( 15 giỏi, 07 khá ).

  - Thanh tra chuyên đề: 35 giáo viên ( 27tốt – 08 khá  ). 

  - Công tác chủ nhiệm: 39 giáo viên ( 13 tốt, 26 khá )

  - Thanh tra toàn diện Sở Giáo dục: 03 GV ( 02 giỏi – 01 khá ).

  + Tổng số CB-GV-CNV : 89 (tính đến 22/5/2011)

           ( loại A: 74 ( 85% ) – loại B :12 ( 14% ) và không xếp loại : 02 ( 2% ).

  + 68/89 CB – GV – CNV đạt Lao động Tiên tiến.Chiếm tỉ lệ 76,4%

  + 13/64 đạt danh hiệu Chủ nhiệm giỏi ( 20.4% )

  + Xếp loại giáo viên : 42/64 loại Giỏi ( 65.7%) , 22/64 loại Khá ( 34.3% )

  + 23 CB – GV – CNV đề nghị CSTĐ cơ sở ( tỷ lệ25.9% ).

  + 05 CB – GV – CNV đề nghị CSTĐ cấp Thành phố.

  + 03 giáo viên đề nghị Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

  + 03 Huy hiệu Thành phố.

  + 01 Kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục.

  + 05/08 tổ đạt  tổ laođộng xuất sắc, 03 tổ tiên tiến.

  + Kỷ niệm chương VSGGD : 02

  + Trung tâm đề nghị Đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố  .

  III. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  1./ Kiến nghị, đề xuất :

  a/ Mặt mạnh

  - Nề nếp, đạo đức, sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ của tập thể sư phạm thầy vàtrò được đánh giá cao. Lòng nhân ái sư phạm, sự lễ phép “Tôn sư trọng đạo" trong học viên thực hiện khá tốt.

  - Hoàn thành nhiệm vụ năm theo kế hoạch đề ra trong hoàn cảnh xây dựng khó khăn chủ yếu dựa trên ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó trong đội ngũ. Trung tâm đảm bảo có tham gia đầy đủ các yêu cầu  thi đua trong học tập, giảng dạy, phong trào, đoàn thể do Thành phố, quận tổ chức.

  - Hiệu quả chuyên môn từng bước được cải thiện, do đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tận tâm với nghề nghiệp luôn cố gắng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị. Các bộ phận phục vụ dạy và học làm việc đều tay, chuyên môn cao, có trách nhiệm trong công việc.

  b/ Tồn tại

  Trung tâm đang xây dựng nên hoạt động dạy vàhọc khó khăn vô cùng . Các cơ sở mượn tạm là trường tiểu học chỉ phù hợp vớihọc sinh cấp I nên cũng hạn chế việc tiếp thu của học viên.

  2./ Phương hướng năm học 2011-2012 :  

  a. Tiếp tục đẩy mạnh duy trì, ổn định nề nếp giảng dạy và học tập. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm học  và hưởng ứng mạnh mẽ “Học tập và làm theo  đạo đức Hồ Chí Minh".

  b. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức. Phối hợp với các ban ngành trong Quận thực hiện công tác XMC, GDTTSKBC và thực hiện PCGDTHCS, THPT .

  c. Rút kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tập trung vào các lớp cuối cấp, tổ chức phụ đạo học viên yếu, bồi dưỡng học viên giỏi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với đố itượng học sinh của trung tâm. Triển khai các hình thức thi đua mới, ứng dụng đổi mới dạy học một cách tích cực.

  Phát triển các lớp tin học – ngoại ngữ cấp độ A, B ngoài giờ đáp ứng nhu cầu người học và xã hội. Đưa cơ sở vật chất mớ iđược xây dựng tốt vào giảng dạy và phối hợp đào tạp với các trường Trung cấp, Cao đẳng trong điều kiện cho phép , tăng cường dạy thí nghiệm thực hành L – H – SV , ngoại khóa phụ đạo học viên yếu, bồi dưỡng học viên giỏi, mở các lớp tăng tiết chéo buổi và luyện thi cho khối 12ngày từ học kỳ I.

  d. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ và học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012. Tiếp tục vận động trong đội ngũ CB – GV – CNV và học viên thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện.

  GIÁM ĐỐC

   (Đã ký)

  PHAN MINH KHOA


   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -