Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Chi Bộ
  Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo tháng 02/2012
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ năm, 01 Tháng 3 2012 16:23

  BÁO CÁO

  KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

  THÁNG 02/2012

  -------

  Căn cứ Công văn số 15-HD/BTG ngày 16/01/2012 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình về chế độ báo cáo định kỳ công tác tuyên giáo;Chi bộ Trung tâm GDTX báo cáo tiến trình thực hiện, kết quả đạt được như sau:          

  1. Tình hình triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực khoa giáo

  - Việc triển khai thực hiện, kết quả đạt được, các biện pháp hỗ trợ của cấp ủy.

  - Nội dung lãnh đạo của cấp ủy, thống kê các số liệu thực hiện về dân số- gia đình, TDTT, giáo dục đào tạo….Chú ý các nội dung tự đề xuất thực hiện

  - Những mô hình giải pháp mới.

  2. Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khao giáo:

  - Việc phân công cấp ủy viên phụ trách khoa giáo của cơ sở

  - Chế độ sinh hoạt, giao ban công tác khoa giáo cơ sở

  3. Đánh giá chung và đề nghị:

  - Kết quả đạt được và chưa dược

  - Đề nghị (nếu có)

  4. Phương hướng kỳ báo cáo tới

  Chi bộ đề nghị những giải pháp trọng tâm cần tiếp tục thực hiện nhằm giải quyết có hiệu quả những  vấn đề ở cơ quan, nêu bậc những giải pháp mang tính đột phá có giá trị thực tiển, khả thi.

  Thực hiện theo kế hoạch của  Quận ủy – UBND , Trung tâm GDTX đã tiến hành công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đúng theo yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế của xã hội .


   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -