Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home
  Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đợt 2
  Thông tin
  Thứ sáu, 27 Tháng 4 2012 08:57

  KẾ HOẠCH

  ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012

  Giai đoạn 2

  I. Mục đích yêu  :

  - Tiếp tục thực hiện mục đích trang bị đủ kiến thức trong chương trình lớp 12 để học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khóa ngày 02/6/2012.

  - Rèn luyện kỹ năng làm bài để học sinh bình tỉnh tự tin trước kỳ thi.

  - Chuẩn hóa và hệ thống toàn bộ kiến thức chương trình phổ thông chủ yếu chương trình lớp 12 ở các môn thi tốt nghiệp VĂN – TOÁN – LÝ – HÓA – SỬ  - ĐỊA.

  II. Yêu cầu:

  - Định hướng tốt cho học sinh 16 lớp 12 (14 lớp chính thức , 04 lớp tự do) trong quá trình ôn tập.

  - Rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng tính toán và hệ thống hóa kiến thức các môn xã hội.

  - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt  trên tỷ lệ thành phố 10%.

  III. Các giai đoạn ôn tập:

  - Giai đoạn 1 (đã thực hiện): Từ 02/4/2012 đến 21/4/2012 (3 tuần). Chủ yếu ôn tập nội dung chương để đáp ứng yêu cầu kiểm tra học kỳ II.

  - Giai đoạn 2: Từ 23/4/2012 đến 26/5/2012 (5 tuần). Ôn tập toàn bộ kiến thức theo hướng hệ thống hóa chương trình lớp 12 để chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

  IV. Triển khai thực hiện:

  Giai đọan I: thực hiện từ 02/4/2012 đến 21/4/2012

  1. Số tiết học :

  a. Chính khóa: tuần học 6 buổi / 29 tiết được phân ra:

  Khối

  Văn

  Toán

  Hóa

  Sử

  Địa

  T. cộng

  12 sáng

  5

  6

  4

  4

  4

  4

  27 tiết

  12 tối

  5

  6

  3

  3

  3

  3

  23 tiết

  b. Tăng tiết chéo buổi (đối với lớp 12 sáng) đã thực hiện từ học kỳ I gồm 08 tiết/tuần với 04 môn Văn (2) – Toán (2) – Lý (2) – Hóa (2). Riêng tiết Sinh dùng để truy bài theo yêu cầu của giáo viên bộ môn theo từng tuần.

  2. Phụ đạo học sinh yếu :

  Tiếp tục triển khai theo kế hoạch đạo học sinh yếu ở các Văn – Toán – Lý - Hóa, học vào sáng chiều chủ nhật 3 tiết/ buổi (Trung tâm đã triển khai từ tháng 2/2012).

  3. Kế hoạch "Ngôi sao điểm mười":

  - Triển khai từ tháng 2/2012, tất cả học sinh không đạt yêu cầu của giáo viên bộ môn trong quá trình học trên lớp chính khóa sẽ phải đi cấm túc vào ngày chủ nhật hàng tuần. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm truy bài cho học sinh.

  - Những học sinh đạt ngôi sao trong học tập sẽ nhận phần thưởng tương đương theo kế hoạch "Ngôi sao điểm mười" số 06  KH-GDTX  ngày 12/2/2012 của Ban giám đốc.

  Giai đọan II: thực hiện từ 23/4/2012 đến 26/5/2012

  1. Số tiết học:

  a. Chính khóa: tuần học 6 buổi / 29 tiết được phân ra:

  Khối

  Văn

  Toán

  Hóa

  Sử

  Địa

  T. cộng

  12 sáng

  5

  6

  4

  4

  4

  4

  27 tiết

  12 tối

  5

  6

  3

  3

  3

  3

  23 tiết

  b. Tạm ngưng dạy tăng tiết chéo buổi ở lớp 12 sáng. Triển khai phương án 2 như sau:

  * Đối với khối 12 sáng:

  Giáo viên bộ môn cung cấp danh sách học sinh yếu kém 3 môn thi tốt nghiệp ( dựa vào điểm thi HKII, điểm  trung bình môn cả năm ), Ban giám đốc tổ chức lớp phụ đạo vào 6 buổi chiều, 3 tiết/ buổi với lịch bố trí như sau: Toán ( thứ 2 ) – Lý ( thứ 3 ) – Địa ( thứ 4 ) – Hóa ( thứ 5 ) – Văn ( thứ 6 ) – Sử ( thứ 7 ); học từ 13g00 đến 16g00. Số lớp mỗi môn tùy vào số lượng học sinh yếu kém.

  * Đối với khối 12 tối:

  Trình tự giống khối sáng nhưng chỉ học 04 môn Văn - Toán - Lý - Hóa và học vào ngày chủ nhật. Lịch phân bố như sau: sáng học Toán – Hóa; chiều học Văn – Lý.

  2. Phụ đạo học sinh yếu :

  Ngưng dạy phụ đạo học sinh yếu.

  3. Kế hoạch "Ngôi sao điểm mười":

  * Cấm túc:Tiếp tục triển khai, tất cả học sinh không đạt yêu cầu của giáo viên bộ môn trong quá trình học trên lớp chính khóa sẽ phải đi cấm túc ngay vào các buổi chiều ( đối với lớp 12 sáng ) ; đối với khối tối vẫn đi cấm túc vào sáng chủ nhật. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm truy bài cho học sinh.

  * Ngôi sao điểm mười: Những học sinh đạt ngôi sao trong học tập sẽ nhận phần thưởng tương đương theo kế hoạch “ Ngôi sao điểm mười “.

  4. Tổ chức các buổi ôn tập: theo chuyên đề từng môn dưới hình thức hái hoa dân chủ, Đố em…

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -