Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Kế hoạch thi Giáo viên giỏi cấp Trung tâm (cơ sở)
  Kế hoạch thi Giáo viên giỏi cấp Trung tâm (cơ sở)
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 00:00

  KẾHOẠCH

  Tổchức thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm ( cơ sở  )

  Nămhọc 2012-2013

  Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT; căn cứ công văn số 777/GDĐT-GDTX ngày 04/4/2012 và Công văn số 2611/GDĐT-GDTX ngày 21/9/2012 củaSở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Hội thi giáo viên giỏi giáo dục thường xuyên; thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Trung tâm GDTX Tân Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trung tâm năm học 2012-2013như sau

  I. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi

  - Khẳng định và tôn vinh các nhà giáo có tâm, có tài, tận tụy với nghề, hết lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

  - Tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng dạy học cá thể.

  - Góp phần nâng cao trình độc huyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm và nâng cao chất lượng học tập của học viên.

  II. Nội dung:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn dự thi

  - Là giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm ( biên chế, hợp đồng ).

  - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên tại trung tâm; ưu tiên, khuyến khích giáo viên trẻ.

  - Giáo viên tham gia dự thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sưphạm đã ứng dụng triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học,giáo dục học viên.

  2. Môn thi và số lượng giáo viên dự thi

  - Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Giáo dục công dân.

  - Số lượng: Không giới hạn số lượng giáo viên dự thi.

  3. Nội dung, hình thức thi

   Mỗi giáo viên phải tham gia dự thi đủ 3 phần sau đây:

  Phần 1: Thi viết sáng kiến kinh nghiệm:

  Mỗi giáo viên phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nângcao chất lượng dạy học, giáo dục học viên trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được trình bày trên giấy A4 (font chữ Time Neu Roman,bảng mã Unicode, size 14), từ 4 trang trở lên và đã được Ban giám khảo cấp Trung tâm chấm đạt từ 6 điểm trở lên theo thang điểm 10 và do 02 giám khảo chấm độc lập. 

  Phần 2: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹnăng sư phạm:

  Mỗi giáo viên dự thi phải làm một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ,kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực). Bài kiểm tra năng lực theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, phạm vi kiến thức kiểm tra được giới hạn trong các tài liệu sau:

              +Thông tư số 01/2007/TT-BGDĐT ngày 02/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (Chương III).

              +Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá,xếp loại học viên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sởvà học sinh trung học phổ thông.

              +Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT(Chương II).

              +Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui định về đạo đức nhà giáo.

     Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề.Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập và phải đạt từ điểm 8 trở lên.

  Phần 3: Thi thực hành giảng dạy

  Mỗi giáo viên dự thi phải thực hành giảng dạy 2 tiết trên lớp của toàn cấp học trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi; tiết 1 do giáo viên tự chọn, tiết 2 bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, các tiết dạy phải thể hiện được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học viên; kết hợp với sử dụng hợp lý các thiết bị, đồ dùng dạy học; khuyến khích sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và các tiết dạy bằng công nghệ thông tin.

  Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

  4. Thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức Hội thi

  - Thời gian và địa điểm: Từ ngày 29/10/2012 đến ngày 10/11/2012, tại Trung tâm GDTX Tân Bình (kèm theo lịch tổ chức hội thi).

  - Kinh phí tổ chức hội thi: theo qui định hiện hành

  5. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm phải đạt các yêu cầu sau:

  a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

  b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

  c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

   Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi sẽ được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm, được khen thưởng và được hưởng các quyền lợi khác theo qui định hiện hành.

  III. Tổ chức thực hiện:

  - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trung tâm và lựa chọn giáo viên đủ tiêu chuẩn cử dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm, cấp Thành phố theo kế hoạch của Sở.

  - Văn bản này phải được triển khai đến từng giáo viên và nhân viên trong Trung tâm.

  - Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời đến Ban giám đốc để phối hợp cùng giải quyết.

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -