Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm NH 2012 - 2013
  Kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm NH 2012 - 2013
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 09:57

  Tải kết quả ở cuối bài viết.

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức chấm các đề tài Sáng kiến kinhnghiệm

  Năm học 2012-2013


  Căn cứ văn bản số 2384/GDĐT-VP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác thi đua - khen thưởngnăm học 2011-2012;

  Căn cứ văn bản số 2772/GDĐT-VP ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vềhướng dẫn và qui định việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm

  Căn cứ Quyết định số 1465 /QĐ-GDĐT-TC ngày 31 tháng 10 năm 2011 của SởGiáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng khoa học Trungtâm GDTX Tân Bình.

  Căn cứ Quyết định số 12 /QĐ-GDTX ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Giám đốcTrung tâm GDTX Tân Bình về thành lập Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinhnghiệm năm học 2012-2013.

  Số lượng Sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân đăng ký danh hiệu Chiếnsĩ thi đua năm học 2012-2013 là 31 đề tài ( có 26 đề tài bảo lưu ). Hội đồngkhoa học Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch chấm sángkiến kinh nghiệm, cụ thể như sau:

  I/- NỘI DUNG - CẤUTRÚC SKKN

  1. Về nội dung

  Nội dung đề tài nghiêncứu, sáng kiến kinh nghiệm cần tập trung vào những lĩnh vực như: đổi mới hoạtđộng quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy - học và giáo dục đạo đức chohọc sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ, hiệuquả hoạt động của chuyên môn, của các bộ phận chức năng, hiệu quả các hoạt độngphong trào thi đua của đơn vị. 

  2.Về cấu trúc:

  a) Đặtvấn đề :

  - Nêu rõ lý do, sự cầnthiết tiến hành đề tài, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục và đào tạo; cơ sởcủa đề tài nhằm giải quyết vấn đề gì, được xuất phát từ yêu cầu thực tế nào...;

  - Tổng quan những thôngtin liên quan về những vấn đề cần nghiên cứu, thực trạng vấn đề;

  - Khẳng định tính mới vềkhoa học của vấn đề trong điều kiện thực tế của ngành và của địa phương.

  b) Nộidung:

  - Nêu thực trạng của vấnđề.

  - Mô tả và giới thiệucác nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện.

  - Các phương pháp hoạtđộng thực hiện sáng kiến kinh nghiệm như: thu thập thông tin, điều tra khảosát, thử nghiệm thực tế, hội thảo. . .

  - Những kết quả đạtđược, những kinh nghiệm rút ra, những sản phẩm chính của đề tài.

  ­- Khả năng ứng dụng,triển khai kết quả của sáng kiến kinh nghiệm.

  c) Kếtluận:

  - Khẳng định được nhữnggiá trị của đề tài, SKKN như: tính mới, tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn,tính hiệu quả

  - Những kiến nghị, đềxuất (nếu có)

  II/- ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

  1.Về nội dung: 90điểm

  a)Tính mới - 20 điểm

  Trên cơ sở kinh nghiệmtrong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục...phát hiện và xây dựng được nộidung, phương pháp mới, có tính đột phá, phù hợp và nâng cao được hiệu quả, chấtlượng trong quá trình thực hiện công tác của mình

  b)Tính khoa học - 25 điểm.

  - Cóluận đề: Đặt vấn đề gọn, rõ ràng (giới thiệu được khái quát thực trạng, mụcđích ý nghĩa cần đạt, những giới hạn cần có...)

  - Cóluận điểm: Những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể

  - Cóluận cứ khoa học, xác thực: thông qua các phương pháp hoạt động thực tế

  - Cóluận chứng: những minh chứng cụ thể ( số liệu, hình ảnh...) để thuyết phục đượcngười đọc.

  Toànbộ nội dung được trình bày hợp lý, có quan hệ chặt chẽ giữa các vấn đề đượcnêu, có sử dụng các phương pháp để phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát đượcmục tiêu, vấn đề nêu ra; phù hợp với qui luật, với xu thế chung, không phải làngẫu nhiên.

  c)Tính ứng dụng thực tiễn - 20 điểm.

  Mang tính khả thi, cókhả năng ứng dụng đại trà, được các CB-GV trong ngành vận dụng vào công việccủa mình đạt kết quả cao.

        d) Tính hiệu quả - 25 điểm

  Đem lại hiệu quả trongcông tác quản lý, giảng dạy và giáo dục; trong việc tiếp nhận tri thức khoa họchay hình thành kỹ năng thực hành của học sinh. Áp dụng trong thực tế đạt đượchiệu quả cao nhất, với lượng thời gian và sức lực được sử dụng ít nhất, tiếtkiệm nhất.

  2. Về hình thức: 10 điểm

  a) Trình bày nội dungtheo bố cục đã nêu trên, từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng chính xác, khoa học;các kiến thức được hệ thống hóa một cách chặt chẽ phù hợp với đổi mới giáo dụchiện nay.

  b) Đề tài được soạn thảovà in trên máy vi tính, trang trí khoa học, đóng bìa đẹp. Bìa sáng kiến kinhnghiệm phải được ghi rõ ràng theo trật tự sau: tên cơ quan chủ quản, tên đơnvị, tổ, phòng (khoa); tên đề tài; tên tác giả; chức danh; năm thực hiện.

  3. Xếp loại :

  - Mỗiđề tài sẽ có 02 giám khảo chấm, đánh giá độc lập. Điểm số là điểm trung bìnhcộng của 02 giám khảo.

  - Xếploại:

  + Xuất sắc: 91 - 100 điểm

  + Tốt: đạt từ 81 - 90 điểm

  + Khá: đạt từ 65 - 80 điểm

  + Đạt yêu cầu: đạt từ 50 - 64 điểm

  + Không đạt yêu cầu: Đối với các đề tài đạt dưới 50điểm.

  III/- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  - Ngày 20 tháng 02 năm2013: Tiếp nhận các sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân đăng ký danh hiệuChiến sĩ  thi đua cấp cơ sở.

  - Ngày 21 tháng 02 năm2013: Họp Hội đồng khoa học phân công Giám khảo chấm các đề tài SKKN.

   - Từ ngày 22 tháng 02 năm 2013 đến ngày 08 tháng03 năm 2013: các giám khảo tiến hành chấm độc lập 2 vòng.

  -  Ngày 13 tháng 03 năm 2013: Thư ký tổng hợpkết quả chấm của các giám khảo.

  - Ngày 15 tháng 03 năm2013: Họp Hội đồng khoa học xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013và gởi kết quả về Sở Giáo dục & Đào tạo. 

            Đề nghị các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện theođúng tiến độ thời gian như trên.

  TM.HỘIĐỒNG KHOA HỌC

  CHỦTỊCH

  PHANMINH KHOA

   Kết quả chấm SKKN năm học 2012 - 2013, tải tại đây

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -